ბრიტანულ კუთხეში ინგლისური ენის გარდა შეგიძლიათ შეისწავლოთ:

 

ქართული ენა უცხოელებისთვის
ფრანგული ენა ყველა ასაკისთვის
რუსული ენა ყველა ასაკისთვის